• Οι ατομικές συναντήσεις στην Αλθαία έχουν διάρκεια 50 (πενήντα) λεπτών.
  • Οι συναντήσεις γίνονται κατόπιν ραντεβού.
  • Είναι σημαντική η ακρίβεια προσέλευσης στη συμφωνηθείσα ώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν  μετακυλίεται.
  • Αν η καθυστέρηση οφείλεται στο σύμβουλο, η διάρκεια καθυστέρησης προστίθεται στην ώρα του πελάτη άμεσα ή –αν δεν υπάρχει η χρονική δυνατότητα- σε επόμενο ραντεβού.
  • Ακυρώσεις ραντεβού: Αν δεν μπορείτε να έλθετε στο  ραντεβού που έχετε δηλώσει, είναι σημαντικό να μας ειδοποιήσετε το ταχύτερο δυνατόν.  Στις ατομικές συναντήσεις,  αν ακυρώσετε τη συνάντηση σας νωρίτερα από 24 ώρες δεν υπάρχει χρέωση. Αν ακυρωθεί 24 ώρες ή λιγότερο  από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού, ο συνεργάτης αμείβεται κανονικά.
Μοιραστείτε το